På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                             2                                11015761-5

Bussning                        2                                11015750-5

Tätning                            4                                11005015-5

Tätning                            4                                11048020-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position