Vi är auktoriserade servicepartners för Huddig samt återförsäljare för Filterteknik, Specma och Valvoline. Det innebär att vi är godkända och har kompetens att såväl sälja som installera och ge service!

Cummiscorporate
Valvoline
Hydroscand
Hudin
Filterteknik