EM Service AB är ett företag som reparerar och servar entreprenadmaskiner, stationära motorer och motorer för fordon. Vår filosofi är att tillhandahålla en hög kvalité i vårt arbete men även lagerhålla brett sortiment reservdelar för att korta ner ledtider samt tillverkning av hydraulslangar och reparationer av hydraulikkolvar, allt för att göra kundens stillestånd korta. Fältarbeten on site såsom service, reparationer och arborrarbeten är inte bara kvalitetshöjande utan en kostnadsbesparing för kunden.

Krav som ställs på EM Service AB är både uttalade och outtalade.

Uttalade krav som ställs är bl.a. att EM Service ska:

  • Följa de riktlinjer, serviceintervaller och manualer som maskintillverkare lämnar för att upprätthålla en jämn och hög kvalitetsnivå.

Outtalade krav som ställs på EM Service är bl.a. att EM Service:

  • Att de överenskomna tider och muntligt utfästelser följs

Alla anställda på EM Service AB åtar sig att arbeta efter ISO 9001-2015 och känna att kvalité och kundnöjdhet är en sammanverkande faktor, vilket innebär att vi måste jobba med att ständigt förbättra Kvalitetsledningssystemet.

Vår kvalitéts policy formulerar EM Service AB:s grundläggande värderingar och utgör grunden för EM Service AB:s kvalitetsledningssystem.

Mätbara kvalitetsmål baserad på vår processkartläggning:

  • Minska kundreklamationer och därmed öka kundnöjdheten
  • Bibehålla medarbetarnas kompetens
  • Öka leveranssäkerhet

Kvalitetspolicy är kommunicerad genom utbildning av samtliga anställda på EM Service AB och Kvalitetspolicy finns tillgänglig på hemsidan

 

Löberöd den 29 september 2015

Håkan Andersson

VD