På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                               1                                11015763-5

Bussning                         1                                11015748-5

Tätning                            2                                11005017-5

Tätning                            2                                11048020-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position