På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                             2                                11018200-5

Länklager                      2                                    184428-5

Tätning                          4                                   4782563-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position