På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                               2                                11015759-5

Bussning                         2                                11015749-5

Tätning                            4                                11005014-5

Tätning                            4                                11048019-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position