På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                               1                                11015674-5

Bussning                        1                                11015747-5

Tätning                            2                                11005014-5

Tätning                            2                                11048019-5

O ring                              2                                4824483-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position