På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                               1                                11176435-5

Bussning                        1                                11015751-5

Tätning                            2                                11005099-5

V tätning                          2                                11048081-5

O ring                              2                                4824485-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position