På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                               1                                11176374-5

Bussning                        1                                11176386-5

Tätning                            2                                11005015-5

Tätning                            2                                11048020-5

O ring                              2                                4824484-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position