På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                               2                                11176383-5

Bussning                        2                                11015748-5

Tätning                            4                                11005017-5

Tätning                            4                                11048020-5

O ring                              4                                4824484-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position