På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                               1                                11176254-5

Bussning                        1                                11107415-5

Tätning                            2                                11005017-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position