På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                               2                                11432493-5

Länklager                        2                                   184062-5

Tätning                            2                                  4782479-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position