På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                               2                                11020094-5

Länklager                        2                                   184428-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position