På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                               2                                11176381-5

Bussning                        2                                 11107406-5

Tätning                            4                                11005014-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position