På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                             1                                11090116-5

Bussning                        1                                11003910-5

Före serienummer -12837

O ring                              2                                11048020-5

Efter serienummer 12838-

O ring                              2                                 4824483-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position