På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                             1                                11090111-5

Bussning                       2                               11090106-5

Före serienummer -12837

Tätning                            2                               11048020-5

Efter serienummer  12838-

Tätning                            2                                4824483-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position