På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                             2                                11090110-5

Bussning                       2                                 4881136-5

Bussning                        2                                4880376-5

O ring                             4                                4824482-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position