På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                               1                                11090115-5

Bussning                         1                                11003910-5

Före serienummer -12259

Tätning                            2                                11048020-5

O ring                              2                                  4824482-5

Efter serienummer 12260- enbart

O ring                              2                                   4824483-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position