På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Samma tapp men olika bussningar

Tapp                             2                                  11090112-5

Före serienummer -12837

Bussning                        2                                 11090106-5

Tätning                          4                                  11048020-5

Efter serienummer 12838-

Bussning                        2                                  11101058-5

Tätning                           4                                  11005017-5

Tätning                           4                                    4824483-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position