På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position         Artikelnummer


Tapp                               2                                11090333-5

Länklager                        2                                    184428-5

Tätning                            4                                  4782563-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position