På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                             2                                11091998-5

O ring                             4                                4824482-5

Före serienummer -12833

Bussning                       2                                 4881136-5

Efter serienummer 12834-

Bussning                       2                                 11101060-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position