På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                             2                                  4741314-5

Redskapscylinder         2                                 11082447-5

Indikeringsarm              2                                  11012725-5

Bult                                 2                                  13964908-5