På denna position finns följande:

Observera de olika serienumren samt med eller utan centralsmörjning

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Före serienummer -12837 utan centralsmörjning

Tapp                             2                                11091998-5

Bussning                       2                                 4881136-5

Bussning                        2                                4880376-5

O ring                             4                                4851533-5

Före serienummer -12837 med centralsmörjning

Tapp                              2                                11004413-5

Bussning                        2                                4880376-5

Bussning                       2                                 4881136-5

O ring                             4                                4851533-5

Efter serienummer 12838- utan centralsmörjning

Tapp                               2                              11091998-5

Bussning                        2                                11101057-5

Tätning                           4                                11005012-5

O ring                              4                                4824482-5

Efter serienummer 12838- med centralsmörjning

Tapp                               2                              11004413-5

Bussning                        2                                11101299-5

Tätning                           4                                11005012-5

O ring                              4                                4824482-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position