På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                              1                                11090109-5

Bussning                        1                               11003908-5

Bussning                        1                                 4881136-5

O ring                             2                                4824482-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position