På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                             2                                11091998-5

Bussning                       2                                 4881136-5

Bussning                        2                                11003908-5

Tätning                            4                                11005012-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position