På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                             1                                11015773-5

Bussning                        1                                11015752-5

Tätning                            2                                11005015-5

Tätning                            2                                11048020-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position