På denna position finns följande:

Avser         Antal på denna position          Artikelnummer


Tapp                               1                                11016121-5

Bussning                         1                                11015610-5

Tätning                            2                                11005015-5

Tätning                            2                                11048020-5

O ring                              2                                  4824484-5

Glöm inte shimsbricka                                   Shims för denna position